Архив

Archive for the ‘наука, техника и технологии’ Category

Новости в науката и технологиите (юли-август 2014 г.)

13 август 2014 Вашият коментар

Ето първата доза от новини, свързани с новости в науката и технологиите (издание „юли–август 2014 г.“).

1. Немски учени манипулират магнитните сили само със светлина

Накратко:

Светлината може да бъде използвана за моменталното манипулиране на магнитните сили в материали като желязото.

Представата на художника за въздействието на светлина върху магнитни сили. Лазерен пулс стимулира електрони, които от своя страна променят взаимодействието между спиновете (на атомите на материала). Източник на картината: Йохан Ментинк (Johan Mentink/CFEL), http://www.uni-hamburg.de/onTEAM/pressemitteilungen/bilder/ExchangeQuenchv207x142px.jpg

Д-р Йохан Ментник (Dr. Johan Mentnik) и професор д-р Мартин Екщайн (Prof. Dr. Martin Eckstein) от „Центъра за лазерна наука на свободните електрони“ (Center for Free Electron Laser Science (CFEL)) на Хамбургския университет и Института за структура и динамика на материята „Макс Планк“ (Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter (MPSD)) описват (кратко резюме на немски език във формат .PDF, Ultrafast Quenching of the Exchange Interaction in a Mott Insulator, J.H. Mentink and M. Eckstein, Physical Review Letters 113, 057201 (2014)) откритията си в настоящето издание на научното списание „Physical Review Letters“.

Надолу помествам груб превод на пълната статия, напревен чрез Гугъл Преводач (Google Translate), а след „превода“ прилагам и оригиналния текст на статията на немски език — за тези, които добре знаят езика на Гьоте. 😉

Една бърза и ефективна манипулация на магнитни държави е не само за фундаментални изследвания, от голямо значение, но също така и за развитието на технологиите. Например, те могат да се позволи производството на по-бързи твърди дискове в бъдеще.

Взаимодействието между микроскопични „завъртане“ (т.е., магнитната ориентация на атомите) определя силата на магнит и зависи от взаимодействието между електроните в съответния материал. В този случай, на двойка електрони в изключително висока скорост на външен електрическо поле такива. Б. лазерна светлина. Тъй като този процент е в фемтосекунден диапазон (с фемтосекунден е billiardste на секунда), до голяма степен е ясно какво се случва с магнитни сили, защото съществуващите теоретични понятия и формули, не са приложими в такива мащаби за кратко време. Mentink и Eckstein сега са комбинирани две нови теоретични методи за изчисляване на промяната на магнетизма на ултрабързи времеви скали. Резултатите показват, че магнитните сили да се адаптират почти мигновено до възбудено състояние на електрона, и следователно могат да бъдат манипулирани, бързо и ефективно със светлина.

A отслабване на магнетизма го прави по-лесно да превключите магнитни бита – като на твърдия диск. С технологията в момента най-добрата налична, такъв процес на превключване отнема около една наносекунда (т.е. една милиардна част от секундата). Mentink и Eckstein сега показва, че отслабването на магнитните сили може да се осъществи още повече от 10 000 пъти по-бързо. Точно като най-модерната лазерна технология е революция в медицината, като този принцип би могъл в бъдеще да доведе до изцяло ново поколение на носители за съхранение, което отговаря пряко за електрически полета.

Изследователите показват ефекта от използването на относително прост модел за непроводим твърд материал. Този резултат е отправна точка за по-нататъшни изследвания с други материали и различни видове лазерни полета. В допълнение, тя вълнува учените дали може селективно укрепване магнетизъм също. Mentink: „Нашата мечта е да се направи не-магнитен материал магнитно и по този начин му се даде по-голяма функционалност. Все още е твърде рано да се правят конкретни прогнози, но ако бихте могли да направите, например, силиций или графен магнитен, това ще има огромно влияние върху бъдещото развитие на технологиите. “

За работата си в групата за изследвания на д-р Мартин Eckstein в университета в Хамбург Johan Mentink получавали финансиране Rubicon от Холандия изследователска организация за научни изследвания (NWO).

Оригиналът на текста на немски:

Eine schnelle und effektive Manipulation von magnetischen Zuständen ist nicht nur für die Grundlagenforschung von großer Bedeutung, sondern auch für technologische Entwicklungen. Zum Beispiel könnte sie in Zukunft die Herstellung schnellerer Festplatten ermöglichen.

Die Wechselwirkung zwischen mikroskopischen „Spins“ (d. h. der magnetischen Ausrichtung der Atome) bestimmt die Stärke eines Magneten und ist abhängig von den Wechselwirkungen zwischen den Elektronen in dem jeweiligen Material. Die Elektronen koppeln dabei in extrem schneller Geschwindigkeit an ein äußeres elektrisches Feld, wie z. B. Laserlicht. Da diese Geschwindigkeit im Femtosekundenbereich liegt (eine Femtosekunde ist der billiardste Teil einer Sekunde), ist weitgehend unklar, was dabei mit den magnetischen Kräften geschieht, denn die vorhandenen theoretischen Konzepte und Formeln sind nicht auf so kurze Zeitskalen anwendbar. Mentink und Eckstein haben jetzt zwei neuartige theoretische Methoden kombiniert, um die Änderung von Magnetismus auf ultraschnellen Zeitskalen berechnen zu können. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die magnetischen Kräfte fast augenblicklich an den angeregten Zustand der Elektronen anpassen, und deshalb schnell und effektiv mit Licht manipuliert werden können.

Eine Abschwächung des Magnetismus erleichtert es, magnetische Bits umzuschalten – etwa auf einer Festplatte. Mit der aktuell besten zur Verfügung stehenden Technologie dauert ein solcher Schaltvorgang etwa eine Nanosekunde (d. h. eine milliardstel Sekunde). Mentink und Eckstein haben nun gezeigt: Eine Schwächung der magnetischen Kräfte kann noch über 10.000 Mal schneller bewirkt werden. Genauso wie etwa modernste Lasertechnologie die Medizintechnik revolutioniert hat, könnte dieses Prinzip in Zukunft zu einer völlig neuen Generation von Speichermedien führen, die direkt auf elektrische Felder reagiert.

Die Forscher zeigten den Effekt anhand eines relativ einfachen Modells für ein nichtleitendes Festkörpermaterial. Dieses Ergebnis ist der Ausgangspunkt für weitere Forschungen mit anderen Materialien und verschiedenen Arten von Laserfeldern. Darüber hinaus interessiert es die Forscher, ob man Magnetismus auch gezielt verstärken kann. Mentink: „Unser Traum ist es, ein nicht-magnetisches Material magnetisch zu machen und ihm somit mehr Funktionalität zu geben. Noch ist es zu früh, um bestimmte Vorhersagen zu machen, aber wenn man zum Beispiel Silizium oder Graphen magnetisch machen könnte, hätte dies enorme Auswirkungen auf zukünftige technologische Entwicklungen.“

Für seine Arbeit in der Forschungsgruppe von Prof. Dr. Martin Eckstein an der Universität Hamburg erhielt Johan Mentink ein Rubicon-Forschungsstipendium der Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). Link zur Publikation:

На прост език това означава, че САМО със светлина (т.е. електромагнитна радиация) можем да променим магнетичните свойства на даден материал (засега е потвърдено за метала желязо). Това се доближава много до сведенията за това как в древността някои хора с повече знания са могли да променят света само чрез магията на оптиката (науката за светлината и светлинните явления). Това е поредното потвърждение, че тезата, описана в книгата „Историята на Звездния Старейшина и Документите Тера: Скритата история на планетата Земя“, е вярна — а именно, че почти ЦЯЛАТА технология на извънземните се основава на светлина (например „светлина, която реже“, т.е. лазер), звук („звук, който повдига (левитира) предмети“, т.е. развити машини за акустична (звукова) левитация), променени на квантово равнище нано-материали (наречени още метаматериали) и кристали. По същия начин истината за това как е построена Великата Хеопсова пирамида (от извънземни или от хора със специални жезъло-подобни приспособления за звукови вибрации; другите пирамиди обаче са построени по традиционния начин с влаченето и дървените трупи и то от обикновените египтяни, какъвто е случаят и с пирамидалната пирамида на Джосер) е, че тя е построена именно чрез използването на метода на акустичната левитация.

Тази технология вероятно е наследена от Атлантида, чиято колония отчасти се явява Древен Египет и цялата египетска цивилизация, въпреки че повечето „учени“ не могат (или не искат) да признаят съществуването на множество Атлантиди в различните етапи от историята на Земята. В конспиративните среди се говори пък, че тайните общества, които (предполагаемо) контролират Земята, разполагат и с технологии за пряка промяна на ДНК равнище само чрез звук и/или светлина. Страховито!

2. Учени извличат звук от видео на вибрираща материя

Ето видео:

NSA (Агенцията за национална сигурност на САЩ) отдавна разполага с подобни „нови“ технологии… Вече дори от видео на вибриращ под звука на музика и глас пакет с картофен чипс могат да те подслушват! Същото се отнася и за вибриращо листо, което пък доказва теорията, че музиката може да се използва за импринтване на звуци (гласове и музика) и за музикална терапия. Това доказва и теорията, че (информацията за) ВСИЧКО се съдържа във ВСИЧКО, защото и Вселената е (като) холограма с фрактална структура.

Тази технология беше демонстрирана и в сериала „Fringe“ (заглавието му беше преведено като „Експериментът“ за българската телевизия, май bTV пусна и по-новите сезони преди време; „fringe“ обаче в случая касае т. нар. „fringe science“, т.е. „гранична наука“ на български език), както обясняват и коментарите под статията:

thunsaker
This reminds me of Fringe, when they used the glass to pick up what people said and played it back like a recording.
Posted on Aug 4, 2014 | 4:03 PM Reply

juniwalk
Yeah, the sound was imprinted onto the glass thanks to the heat, if I remember correctly 🙂
Posted on Aug 4, 2014 | 4:07 PM Reply

Triple-f
Lol. I thought the same thing while reading the article!
Posted on Aug 4, 2014 | 5:36 PM Reply

ibrahimowais
This is the first thing that came to my mind 🙂
Posted on Aug 5, 2014 | 1:58 AM Reply

Oh wow. If I could go back to the first time I watched Fringe.
In case you were wondering which Fringe episode, it was Season 1, Episode 19, certainly one of if not the best episode of Fringe.
Posted on Aug 5, 2014 | 2:38 PM

Въобще, ако искате да сте в час с това с какви авангардни технологии разполага тайното световно правителство и частните корпорации (а и някои секти и култове, подчинени на първите), просто гледайте „Fringe“. Това са РЕАЛНИ неща, а не просто измислени за целта на сценария неща. Има много истина в този сериал, просто трябва да сте внимателни, за да отсеете плевелите от ценната информация (от типа „designer leak“).

3. Учени откриват технология, при която чрез облъчване с лазер могат да се засичат мини на разстояние до 1 км

Това не е кой знае каква новост, а е логично развитие на физичния метод на спектроскопията. За съжаление, технологията за това засега е доста скъпа (около 30 000 американски долара (USD)) и вероятно ще се ползва предимно от военните за военни цели като обезвреждане. Жалко, че може да се стигне и до употреба срещу граждани под предлог, че „са намерили дрога в къщата ви от разстояние“. Милиционерщина в действие, казано на прост език…

4. Учени измислят „умни“ дрехи, които следят дейността на мускулите при гимнастически и фитнес упражнения

Методът е известен като електромиография (electromyography) и е за фитнес маниаците.

5. Учени създадоха първите бионични (изкуствени) очи

Маршът на античовешката философия на трансхуманизма продължава. Некро-култура, както се казва.

6. Емоджитата (вид емотикони) завладяха и Уникод, версия 7.0

Добавени са доста емоджита (цели 250 броя) към универсалния стандарт за текстова кодировка на документи Уникод. Тези емоджита (на английски: emoji) са част от общо новите 2 834 знака, добавени към проекта. Гугъл (Google) и други компании пък са разработили спецификации за вграждане на цветни изображения в цифрови шрифтове с формат .OTF (OpenType). „Компикс“ (Compyx) е пример за такъв шрифт. Това е началото на цветните шрифтове за компютрите! Скоро доста уебстраници ще ги използват, но дотогава три стандарта ще се борят за надмощие в тази сфера — 1) PNG изображения от Google (таблици CBDT/CBLC), 2) застъпените глифове на Microsoft (таблици COLR/CPAL) и 3) векторни изображения във формат .SVG от Mozilla и Adobe.

7. Гугъл пуска семейство шрифтове с поддръжка на всички знаци от Уникод

Шрифтът се казва Ното и поддържа и българската кирилица. Гугълизацията на всичко е на ред! Засега поддръжката е на степен Уникод 6.2, но сигурно ще го обновят и до версия 7, която излезе наскоро.

Това е засега. Благодаря, че прочетохте статията и се надявам, че Ви е харесала. 😉 —sahwar

П.П. Добавих още няколко изречения към първоначалната версия на статията.

П.П.П.П. Добавена е и информация за връзката на 2. със сериала „Fringe“.

%d блогъра харесват това: