За контакти


(на български / in Bulgarian)

Можете да използвате формуляра, разположен надолу, за да се свържете с мен относно препоръки, критики, предложения, коментари към мои публикации (но препоръчвам да пускате коментар направо в блога, ако е за това) или каквото друго Ви хрумне, свързано с темите, засегнати в този блог. Не е желателно съдържанието на съобщението (писмото) Ви да е прекалено кратко (под 1 изречение), да съдържа голямо количество хипервръзки, или да е откровено злонамерено — този тип текстове автоматично отиват в кошчето при другите спамърски имейли. Тъй като не проверявам пощенската си кутия всеки ден, Ви съветвам да се въоръжите с търпение що се отнася до отговор от мен. Ще получите такъв, ако сметна, че имейлът (е-писмото) Ви заслужава вниманието ми, т.е. ако не е спамърски или открито съмнителен. И най-важното — моля, пишете възможно най-грамотно и книжовно.* * *

(на английски / in English)

You can use the form placed below to contact me about any recommendations, critique/criticism, suggestions, comments about my blog articles (but I recommend sending such comments right here in the blog (below the articles) if that’s the case) or anything else that you come up with, if it’s related to the subjects (topics, themes) touched upon in this blog. It isn’t desirable for the contents of your message (letter) to be very short (under 1 sentence), to contain a huge number of hyperlinks, or for the letter to be openly ill-meant — this type of texts automatically go to the rest of the spam emails in the spam/junk folder and are subsequently deleted. Since I don’t check my email on a daily basis, I advise you to have patience about when you’ll receive a reply from me. You will receive a reply if I deem your email worthy of my attention, i.e. if it isn’t spam or openly suspicious. And most importantly — please write in standard literary English and with as few typos or other linguistic mistakes as possible.%d блогъра харесват това: